Rekrytering

Vi hjälper dig på ett effektivt och personligt sätt

Vad är en rekrytering?

Rekrytering är en process som har till syfte att matcha kandidater med olika bakgrunder och kompetenser. Vår rekryteringsprocess innehåller flera relevanta och aktuella steg för en framgångsrik och långvarig rekrytering.

Rekrytera kostnadseffektivt med kvalitet
Träffsäker rekrytering bygger på kunskap, metodik, erfarenhet och engagemang.
Vi arbetar med en strukturerad process, som säkerställer en kostnadseffektiv kvalitet.

Så går det till att rekrytera personal med WorkJob – Rekryteringsprocessen:

  1. Vi sammanställer en kravprofil efter vi gått igenom kraven med kunden.
  2. Sammanställer och publicerar tjänsten som ska tillsättas genom en attraktiv jobbannons.
  3. Sedan gör vi ett urvals och sökningsarbete för att hitta intresserade och kvalificerade kandidater.
  4. Vi ordnar intervjuer med kandidater via telefon vi utför även djupintervjuer med de slutkandidater som matchar kundens krav.
  5. De kandidater som matchar kunden bäst får genom träff med kunden för intervju.
  6. Sedan tar vi ett steg tillbaka och ni som kund utvärderar och väljer den kandidat som ni anser matcha ert behov.
  7. vi tar sedan referenser av den utvalda slutkandidaten. vi gör även en bakgrundskontroll som är anpassad till den aktuella tjänsten.
  8. Kunden anställer den utvalda kandidaten vid företaget och vi gör en sedvanlig uppföljning 3 månader efter anställning som innefattar resultat och upplevelse av rekryteringsprocessen hos dels kunden dels kandidaten.

Hållbar rekrytering

På WorkJob värnar vi om hållbarhet, både när det gäller miljöarbetet och det etiska arbetet. Det ska vara enkelt att skicka in en ansökan till ett nytt jobb. Vi erbjuder telefon- samt digitala intervjuer för att undvika klimatpåverkan. Vi vill skapa förutsättningar för att möta er och era villkor. Vi på WorkJob tror också att hållbarhet är en långsiktig framgång för företag, kandidater och miljön.