Bli rekryterad

Bli rekryterad

Vår rekryteringsprocess är ett löpande arbete som innebär att vi anställer utifrån de kompetenser och behov som uppdragsgivaren söker. För dig innebär det att du blir anställd när dina kompetenser matchar kundens behov. Vi hjälper inte bara kunden utan även dig, din rekryteringsprocess startar efter att du skickat in en ansökan för det jobb du är intresserad av. För dig som kandidat innebär rekryteringen en stor chans till karriärutveckling.

Så går det till att bli rekryterad med WorkJob – Rekryteringsprocessen:

 

  1. Vi sammanställer en kravprofil efter att vi gått igenom kraven med kunden.
  2. Sammanställer och publicerar tjänsten som ska tillsättas.
  3. Sedan gör VI ett urvals och sökningsarbete för att hitta intresserade och kvalificerade kandidater.
  4. Vi ordnar intervjuer med kandidater via telefon, vi utför även djupintervjuer med de slutkandidater som matchar kundens krav.
  5. De kandidater som matchar kunden bäst får genom vi en träff med kunden för intervju.
  6. Vi tar sedan ett steg tillbaka och kunden utvärderar samt väljer den kandidat som de anser matcha deras behov.
  7. Vi kollar sedan upp de referenser som slutkandidaten lämnat vid ansökan. Vi gör även en bakgrundskontroll som är anpassad till den aktuella tjänsten.
  8. Kunden anställer den utvalda kandidaten vid företaget och vi gör en sedvanlig uppföljning 3 månader efter anställning som innefattar resultat och upplevelse av rekryteringsprocessen hos dels kunden, dels kandidaten.