Miljöarbete

WorkJob strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på klimatet

Miljöarbete

WorkJob strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på klimatet och därför har vi ett systematiskt klimatarbete som bygger på ständig förbättring.

Vår inverkan på klimatet består främst av CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. Därför fokuserar vårt klimatarbete fortsättningsvis på verksamhetens resmönster och koldioxidutsläpp. WorkJobs plan för nettonollutsläpp innebär nollutsläpp. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp i den takt som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen. Vi vill bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar samt bad- och drickbart vatten.