Social hållbarhet

Social hållbarhet

Vi tycker att alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning och utveckling samt bidra till jämställdheten i samhället. Vi är nämligen övertygade om att meningsfulla och hållbara jobb förändrar människors liv.

Som en av Sveriges privata arbetsgivare har vi både stort ansvar och möjlighet att göra skillnad. Vi vill göra gott för människor och samhället, samtidigt som vår ambition är att nå affärsmässig framgång. Vi menar att det går att uppfylla detta samtidigt.

WorkJobs arbete grundar sig alltid i affärsetiska och kvalitetssäkrade processer. Vår personal utbildas regelbundet för att säkerställa att vi alltid ligger i framkant inom hållbarhet och etik. Vi agerar alltid med våra kunder och medarbetares bästa i åtanken.

Socialt ansvar

WorkJob fokuserar på inkludering och utveckling för ett hållbart arbetsliv och verkar för mångfald och jämlikhet. Det innebär att vi arbetar aktivt med aktiviteter för jämställdhet och aktiviteter mot rasism och diskriminering. Genom att hjälpa fler till en bra start på karriären vill vi på WorkJob ta vårt sociala ansvar och bidra till samhällsutvecklingen. Möjligheten att utvecklas karriärmässigt hos WorkJob är ett att våra initiativ som kan hjälpa fler på vägen till att få ett jobb.

Fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering är vårt mål i alla processer och vi tror att kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer.

WorkJob främjar aktivt karriärmöjligheter för kvinnor och i vår organisation är det självklart att kvinnor finns representerade. Jämställdhet är en självklarhet för oss!

Ett av våra flertals mål är att erbjuda utbildningar och kompetensutveckling till människor i Sverige. Syftet är att fler ska kunna stärka sin position på arbetsmarknaden.