Våra värderingar

WorkJob

WorkJob är ett värderingsbaserat företag och vi lever efter våra värderingar innovation, ansvarstagande och engagemang. Dessa värdeord betyder mycket för oss. Det är genom värderingarna som vi ständigt växer och utvecklas med alla som arbetar inom WorkJob – från ledning till anställda och från kollega till kollega. Det klargör vår riktning som företag och visar våra kunder vad de kan förvänta sig av oss.

INNOVATION

Vi är företagare i arbetslivet. Vi vågar vara innovativa, vara pionjärer och utvecklas. Vi utmanar oss själva hela tiden för att finna nya och bättre lösningar. Vi på WorkJob anser att behovet av det vi erbjuder är centralt för samhället, individer och företag. Vår vision skapar samhällsvärden genom att fler människor får nyttja sina kompetenser och fler får komma ut på arbetsmarknaden. Möjligheten att nå ut till alla som är i behov av våra tjänster är stor.

ENGAGEMANG

Engagemang är bland det viktigaste för ett nöjd kund index. Vårt engagemang samt det engagemang arbete vi strävar mot när det gäller medarbetare kommer leda till att andra kommer lyckas och få fler nöjda kunder. Genom att vi investerar tid i våra medarbetare och partners leder detta till en påverkan på engagemanget.

ANSVARSTAGANDE

Vi vågar säga att vi är ansvarstagande och att vi bidrar till ett sådant arbete. Vi tar oss an ekonomiska, miljömässiga, sociala och etikmässiga åtaganden. Vi väljer våra medarbetare, kandidater och partners på ett ansvarsfullt sätt och är noggranna med att etik, moral och värdegrunder är något som förespråkas och följs.